Suggestie

Policy

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de hieronder beschreven wettelijke bepalingen. Door deze website te bezoeken, erkent u de algemene gebruiksvoorwaarden, zonder enig voorbehoud, aanvaard en gelezen te hebben.

Grafisch ontwerp, ergonomisch ontwerp en ontwikkeling van de website

Mediakod SPRL
Negundo Innovation Center
Rue du Progrès 13
7503 Froyennes (België)
www.mediakod.com

Inhoud en verantwoordelijkheid

De inhoud op de website wordt uitgewerkt door IDETA.
IDETA neemt alle maatregelen om aan de bezoekers een kwaliteitsvolle service en betrouwbare, nauwkeurige en volledige informatie aan te bieden. IDETA kan de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de gegevens op deze website echter niet garanderen. Bijgevolg wijst IDETA elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid betreffende de informatie op deze website. Bovendien zal IDETA in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het gebruik of de interpretatie van de informatie op deze website.

Privacy

Verwerking van persoonsgebonden gegevens

Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet door naar andere organisaties. Anne-Marie Goemaere, verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens ingezameld op deze website, staat te uwer beschikking voor al uw vragen via e-mail – goemaere@ideta.be – of per post op het volgende adres: Quai Saint-Brice 35, 7500 Doornik.

Inzameling van uw persoonlijke gegevens

U kunt onze website raadplegen zonder persoonlijke gegevens achter te laten. We vragen u echter wel een aantal persoonlijke gegevens mee te delen wanneer u een van de verschillende contactformulieren invult of wanneer u een opmerking achterlaat.
Het is mogelijk dat we die gegevens bewaren om u, in voorkomend geval, informatie door te sturen over onze handelingen. Met een eenvoudig verzoek kan u dat weigeren. Wanneer u uw gegevens invult, houden we ze bij in een bestand (database) dat enkel door onze diensten geraadpleegd kan worden. Op geen enkel moment worden uw gegevens doorgestuurd naar andere organisaties.
U heeft het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Het volstaat om contact met ons op te nemen via e-mail – goemaere@ideta.be – of per post op het volgende adres: Quai Saint-Brice 35, 7500 Doornik.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om:

  • Uw aanvragen (vragen, contactaanvragen, opmerkingen, …) te beantwoorden
  • Statistieken op te stellen over de herkomst van de vragen die we via de website ontvangen (bijv. “30% van de contactaanvragen komt uit …”)
  • U te informeren over onze promoties of nieuwigheden over onze producten, winkels of speciale acties.

In geen enkel geval zullen uw gegevens overgedragen of verkocht worden aan een derde organisatie. Dat garandeert dat u volledig beschermd bent tegen elke vorm van commerciële “afpersing” of elk ander misbruik van uw gegevens (spam, enz.).

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd bij wet van 11 december 1998 (ter omzetting van een Europese richtlijn). Die wet beschermt u tegen elke vorm van misbruik. U hebt met name het recht om kosteloos toegang te bekomen tot uw gegevens en ons te vragen deze te wijzigen of te schrappen uit het bestand. Hiervoor volstaat een eenvoudige vraag via e-mail. Wij respecteren de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die afhangt van de Belgische Federale Overheid.

Inzameling en analyse van niet-persoonsgebonden statistieken

Net als alle andere websites verzamelt onze server automatisch een aantal niet-persoonsgebonden gegevens zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, het type besturingssysteem, de trefwoorden die gebruikt werden om ons te vinden, enz. Die statistieken dienen om onze website te verbeteren en aan te passen aan de noden van onze bezoekers. Die statistieken schenden dan ook in geen enkel geval uw privacy.

HosTing

IDETA
Quai Saint Brice 35
7500 Tournai
België

Credits

© Foto’s: Samuel Dhote, Coralie Cardon, Silvia Jansen, Air Pilot, Globalview.be, IDETA.