Suggestie
Bâtiment CITé de l'Agence de Développement Territorial

Onze structuur

Onze structuur
Onze structuur

Als Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling is IDETA een technisch en operationeel instrument ten dienste van gemeenten en bedrijven. Het Agentschap is een overheidsbedrijf, bestuurd door diverse bestuursorganen waarvan de bevoegdheden en prerogatieven vastgelegd zijn in het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie – CWaDEL – (of CDLD-L1523-7-L1523-18) en in het Wetboek van vennootschappen (titel II – artikel 390 tot 434).

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 5 vertegenwoordigers voor elke aangesloten gemeente. Ze is bevoegd voor beslissingen zoals de wijziging van de statuten, de goedkeuring van de rekeningen en van het strategisch plan of de benoeming van de bestuurders. Ze vergadert tweemaal per boekjaar, in juni en in december.

De Raad van Bestuur

Ondanks de 100% publieke status van IDETA werd haar Raad van bestuur opengesteld voor vertegenwoordigers van het bedrijfs- en vakbondsleven. De Raad bestaat uit 30 leden, van wie 23 afkomstig zijn uit gemeenteraden van Picardisch Wallonië. Hij is alleen bevoegd voor het bepalen van de algemene koers evenals de strategie en het beheer van IDETA met het oog op de uitvoering van haar opdracht.

Samenstelling van de raad van bestuur (2017)

Het Directiecomité

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer van IDETA.
Samenstelling :

Pierre Vandewattyne, Algemene Directie
Christophe Bonchoux, Directie Diensten voor Bedrijven
Olivier Bontems, Directie Infrastructuur, Participaties en Energie
Nicolas Plouvier, Directie Territoriale Ontwikkeling en Diensten voor Gemeenten

 

Geschiedenis – Enkele belangrijke data…

1991 – Oprichting van de Intercommunale voor economische ontwikkeling van de arrondissementen Doornik, Aat en aangrenzende gemeenten (IDETA).

2000 – Erkenning van het Huis voor Toerisme van Doornik en creatie van de sector “toerisme”.

2004 – Fusie-overname door IDETA van de intercommunales van de natuurparken (CPNP, PNPE) en van de Intercommunale voor de financiering van West-Henegouwen (IFHO). Creatie van de sectoren “Natuurparken” en “Participaties” binnen IDETA.

2006 – Oprichting van de Ontwikkelingsraad van Picardisch Wallonië.

2008 – Creatie van de subsector “Duurzame energieën” binnen de sector “Participaties”, voorafgaand aan infrastructuurprojecten voor de productie van groene energie door IDETA. Oprichting van de NV ELSA, energiedochter van IDETA.

2010 – Opening van het crematorium “De Witte Bomen” in Hacquegnies.

2011 – IDETA is 20 jaar oud. Inhuldiging van een park met 10 windmolens in Leuze.

2014 – Inhuldiging van het nieuwe hoofdkantoor van IDETA.