Suggestie
Les missions et valeurs d'IDETA

Onze missie

Onze missie
Onze missie

Uw ambitie, onze uitdaging

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA staat al meer dan 25 jaar ten dienste van de economische ontwikkeling van Picardisch Wallonië en is de bevoorrechte partner van gemeenten en bedrijven.

IDETA biedt vastgoeddiensten en -oplossingen aan die afgestemd zijn op de behoeften van bedrijven en investeerders, evenals gerichte en gepersonaliseerde begeleiding bij de ontwikkeling en de implementatie van bedrijfsprojecten. Het Agentschap steunt ook gemeenten bij hun projecten voor stadsvernieuwing en plattelandsontwikkeling en bevordert het economisch potentieel van het toerisme in Picardisch Wallonië door het erfgoed en de landschappen te valoriseren.

Met het oog op de ontwikkeling van diensten voor de gemeenschap beheert IDETA het crematorium De Witte Bomen in Hacquegnies (Frasnes-lez-Anvaing), evenals een netwerk van kinderdagverblijven in het hart van de bedrijfsparken van de regio.

Als verantwoordelijke economische speler in Picardisch Wallonie heeft IDETA de vermeerdering van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van energie-efficiëntie centraal geplaatst in haar prioriteiten om de energietransitie van het grondgebied te doen slagen en er de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.  Het Agentschap heeft zijn bereidheid tot investeringen in duurzame energie met een toegevoegde waarde voor Picardisch Wallonië in zijn strategisch plan opgenomen. Deze investeringen staan garant  voor een recurrente en duurzame ROI voor de gemeenten en hun inwoners.

Onze strategie is in lijn met het Territoriaal Project Picardisch Wallonië 2025, dat wordt gedragen door de Ontwikkelingsraad (waarvan IDETA deel uitmaakt), waarvan een van de doelstellingen erin bestaat om van Picardisch Wallonië een uitmuntende regio op milieuvlak te maken. Ons engagement is ter hoogte van het ambitieuze “Territoriaal Project Picardisch Wallonië 2025”. Dit project wordt gedragen door de Ontwikkelingsraad voor Picardisch Wallonië en is onze routekaart voor coherente en concrete acties ten dienste van de aantrekkelijkheid van de regio.

Onze uitdaging: onze medeburgers een welvarende regio bieden waar het goed is om te wonen en te werken.