Suggestie
  ELSA NV

  ELSA NV

  ELSA NV
  ELSA NV

  Als verantwoordelijke economische speler in Picardisch Wallonie heeft IDETA de vermeerdering van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van energie-efficiëntie centraal geplaatst in haar prioriteiten.

  ELSA NV, energiedochter van IDETA, is opgericht in 2010 en voorziet de gemeenten en economische infrastructuren van productie-installaties voor hernieuwbare energie. Haar doel is tweeledig: slagen in de energietransitie van Picardisch Wallonië door de ecologische voetafdruk te verkleinen van de economische groei die wij bevorderen, en de aangesloten gemeenten een recurrente en duurzame ROI waarborgen door middel van het beheer van een gediversifieerde portefeuille van energieparticipaties.

  ELSA, dat aanvankelijk werd opgericht voor de tenuitvoerlegging van industriële windmolenparken in samenwerking met de economische activiteitenzones van Picardisch Wallonië, exploiteert vandaag turbines in de activiteitenzone Leuze-Europe. Andere windmolenprojecten worden ontwikkeld, met name in Péruwelz en in de activiteitenzone Tournai-Ouest.

  ELSA heeft haar activiteiten gediversifieerd door een project voor een biomethanisatie-eenheid (wordt momenteel bestudeerd) en hydro-eolische, hydro-elektrische en warmtekrachtkoppelingsprojecten te integreren. Om groene mobiliteit te bevorderen, ontwikkelt ELSA een netwerk van tankstations voor aardgas in Wallonië en beheert het een netwerk van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

  Alle projecten worden gedragen door ELSA, rechtstreeks of onrechtstreeks via projectbedrijven die worden opgericht met industriële partners.

  Algemene Vergadering

  De Algemene Vergadering van ELSA vergadert eenmaal per boekjaar en wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van WAPINVEST en IDETA. De bestuurders van IDETA worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering.

  De Raad van Bestuur

  ELSA NV. wordt beheert door de Raad van Bestuur die bestaat uit 9 leden :

  Pierre WACQUIER, Voorzitter van IDETA, voorzitter van ELSA
  Benoît DESCHAMPS, Vice-voorzitter van IDETA
  François OTTEN, Bestuurder van IDETA
  Florine PARY-MILLE, Vice-voorzitter van IDETA
  Roger VANDERSTRAETEN, Vice-voorzitter van IDETA
  Christophe BONCHOUX,  Directie Diensten voor Bedrijven, IDETA
  Olivier BONTEMS, Directie Infrastructuur, Participaties en Energie, IDETA – Afgevaardigd bestuurder van ELSA
  Pierre VANDEWATTYNE, Algemeen Directeur van IDETA – Afgevaardigd bestuurder van ELSA

  Dominique PATTYN, Directeur van WAPINVEST

  Ik accepteer "Ik weiger." Wat is een cookie? Afsluiten

  Uw parametergegevens werden goed overgemaakt