Suggestie
Services aux communes

Diensten aan gemeenten

Diensten aan gemeenten
Diensten aan gemeenten

Duurzame en aantrekkelijke steden en dorpen

IDETA stelt de technische vaardigheden van zijn teams ten dienste van gemeenten om hen te begeleiden bij hun programma’s voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, plattelandsontwikkeling of mobiliteit.

Onze teams bevorderen een langetermijnvisie en territoriale coherentie in de projecten voor de steden en dorpen. Ze zorgen voor een harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling door er openbare en privé-actoren bij te betrekken.

Betere integratie van erfgoed- en toeristische elementen in het stadsweefsel, verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen, vernieuwing van de dorpskernen… ons partnerschap met de gemeenten versterkt de aantrekkelijkheid van de hele regio!

Toerisme en recreatie, motoren van de economie in Picardisch Wallonië

Natuur en feestelijk: Picardisch Wallonië is een uitgestrekte groene vlakte met opmerkelijke landschappen. Stedelijke en erfgoedparels sieren dit land van folklore en cultuur waar tal van feestelijke gebeurtenissen een ritme geven aan de seizoenen.

IDETA heeft een erkende expertise in toeristische engineering en begeleidt openbare en privé-actoren bij de ontwikkeling van toeristische en recreatievoorzieningen om het erfgoed en de landschappen van Picardisch Wallonië te valoriseren.

Bezoek de website van het Huis van Toerisme van Picardisch Wallonië : www.visitwapi.be

Hernieuwbare energie

Wij ontwikkelen windmolenparken dichtbij onze belangrijkste bedrijfsparken en voorzien onze economische infrastructuren van stroom door middel van zonnepanelen en windmolens. Een biomethanisatieproject wordt momenteel onderzocht. Ons doel: het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de economische bloei die wij bevorderen.

De productie van groene energie stelt ons in staat om de gemeenten en inwoners van Picardisch Wallonië een recurrente en duurzame ROI te garanderen.

Voor een groenere mobiliteit

De energietransitie hangt ook samen met de ontwikkeling van minder vervuilende alternatieven voor de conventionele brandstoffen. IDETA ontwikkelt een netwerk van tankstations op aardgas in Wallonië in samenwerking met ENGIE Electrabel en G&V Energy Group. Oplaadpalen voor elektrische auto’s worden geïnstalleerd in de gemeenten en de bedrijfsparken van Picardisch Wallonië.

Wij verlenen methodologische steun aan de gemeenten die het convenant van burgemeesters hebben ondertekend in het kader van de dynamiek “Picardisch Wallonië – Positieve energie”. Gemeenten van Picardisch Wallonië hebben er zich zo individueel toe verbonden om de uitstoot van CO² met 20% te verminderen tegen 2020 door een Actieplan voor Duurzame Energie te implementeren, dat gecoördineerd wordt door IDETA.